have2taste s.r.o.

Kontaktná adresa:


Na Chrenovisku 2207/6

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36 059 641

IČ DPH: SK2020076003

Tel. kontakt: 0903 503 388,

0910 960 999

Mail: info@securelax.com

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.,
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

Číslo účtu: 262 505 6222 / 1 100

Pre zahraničné platby je potrebné uvádzať:

IBAN code: SK75 1100 0000 0026 2505 6222
SWIFT: TATR SK BX

Naša spoločnosť je platcom DPH !